top of page
Search

שקר הסוס לתשועה

ברוך השם

שקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט

תהלים לג פסוק יז

בשלשת המילים הראשונות

ראיתי סוס קשור לעגלה

בפיתוח

הסוס נשאר סוס

העגלה היתה לתשועה

ולשקר לא נותר אלא להיות רתמה

הוראת היצירה

הסוס הוא כח הכלי הגלוי והידוע

וכשהוא רתום ומכוון מטרה

יוכל להמשיך שפע אור האמת והחיים לברכה

יתגדל ויתקדש שמיה רבא רישום זריז לרתמת שקר

האוכף בתפקיד האות ק Readymade

רישום הסוס מחזיק ועיקר

לשמו נולדה היצירה - עכשיו כבר על הבד

במילים האחרונות שבפסוק -"וברוב חילו לא ימלט"

מתגלה רצון השם יתברך - למדבר

וכל שכן למדבר ישראל

אין בחירת מילוט kabbalah-art.com

ראה השיר "בעשרטע מעשה" - מתוך האלבום "שלש אבנים" Free download

"שרק מאיתך הבחירה הזאת

ואין שום עיצה בכוחניות"

שבעת המינים

פירות שבהם התברכה ארץ ישראל

ענן סדור מוכן להוריד השפע תשועה

האות ב תופסת מקום בתוך האות פ

שלמה המלך אמר

שקר החן והבל היפי

אשה יראת יהוה היא תתהלל - משלי לא פסוק ל

לתשועה = 811 = שקר החן והבל היפי

ויש מקום להשוות שקר הסוס

ל שקר החן

אותיות רתמה = 645 = המם מהם

תרמה תמהר

תמרה תהמר

מרתה מהרת

הרמת המרת

שרש רתמ - רמת תמר תרמ מרת מתר

רתמה היא חגורה קשר בהתאמה - קשר שקר

שיר השירים פרק א פסוק ט

לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי

סוס אציל - סוס המלך

נושא כתר המלך

רעיתי היא הרועה שלי המנהיגה אותי לטובתי

כתר מלכות שלי עטרת בעלה נעוץ סופן בתחילתן

רעיתי באה אחרי אחתי ולפני יונתי תאומתי

החיריק לאות ל ציר העגלה לתשועה

נמצא בהוראת היצירה

שכאשר הסוס אולף

התמלא אור מילוי אלפין

התאהב הכלי בתפקידו

ועכשיו שגילה תכלית בריאתו

ממשיך אור הסובב

מעניק לבושים למשפיע

עליה מטהור לקדוש


bottom of page