ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע 132
פותח את ידיך.131
מנורת יצחק.130
סולם יעקב.129
128 שלא יתפחד כלל
יצחק רבקה 127
126 כמים הפנים
123.שער רומי
122.שלום

Rabbi Haim Matsliah

The Jewish Painter

The world does not know Kabbalah
Great passion and endless curiosity
Build broken Vessels opposite intention
Increasing crowd error
And prevent real good Kabbalah

Kabbalah is a big secret
Gift reward
Given by the king

Only the king decides
Who will receive the gift
Examines internal kidney and heart
Humility comes first

It takes two to dance Kabbalah
Therefore King Award
Becomes more complex

 
 

Get in Touch

Oren 16, Kfar vradim, Israel

saramatsliah@gmail.com

Tel: +972-58-4309916   

אורן  16 כפר ורדים 

טלפון 058-430-9916

Success! Message received.

כמה נוף שבאת הביתה